Ekologia

Dobra wiadomość dotycząca kolejnej inwestycji związanej z ekologią. Zakończyliśmy prace dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych.

Instalacje fotowoltaiczne na 10 obiektach

Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na budynkach 8 szkół należących do Powiatu Starogardzkiego oraz na budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i budynku Starostwa Powiatowego. Wśród placówek, które będą mogły korzystać z nowoczesnej technologii, znalazły się:

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starogardzie Gd.,
  • I Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gd.,
  • II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gd.,
  • Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gd.,
  • Technikum w Owidzu,
  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnej Wodzie,
  • Kociewskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starogardzie Gd.,
  • Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Bolesławowie

Na czym polegają prace? Najpierw firma Intek-Tech, zwycięzca przetargu, wykonała dokumentację projektową, następnie dostarczyła, a na koniec zamontowała instalację fotowoltaiczną. Sumaryczną moc wszystkich instalacji wchodzących w skład projektu szacuje się na ok. 340 kWp, a moce indywidualnych instalacji wahają się pomiędzy 14 kWp a 49 kWp. Wszystkie zostały zaprojektowane w formule tzw. mikroinstalacji, czyli poniżej 50kWp, a zatem niewymagających pozwolenia na budowę. Liczba projektowanych w projekcie kompletów paneli fotowoltaicznych waha się pomiędzy 33 szt. dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie, a 124szt. w obiektach starogardzkich:  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, II Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Szkół Ekonomicznych. Szacowany całkowity roczny uzysk energetyczny generowany w projekcie to prawie 320 000 kWh. Gdybyśmy mieli tę wartość sobie zobrazować, to taki uzysk wystarczyłby na 80 domów jednorodzinnych!

– Bardzo cieszymy się, że właśnie zaczynamy kolejną inwestycję, której realizacja wpłynie na nasze środowisko – podkreśla wicestarosta Patryk Gabriel. – Staramy się, aby takich rozwiązań w powiecie starogardzkim było jak najwięcej, stąd wcześniej przykładowo wykonaliśmy termomodernizację obiektów należących do Powiatu, zamontowaliśmy pompy ciepła w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku, czy też realizowaliśmy projekt wyspy energetycznej w Skórczu. Chcemy w ten sposób zachęcić też inne samorządy oraz instytucje do wzmożonych działań na rzecz klimatu.

Warto dodać, że szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 607 ton równoważnika CO2, czyli tyle, ile CO2 rocznie pochłania w Polsce 135ha lasów. Efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym  PM10 wyniesie 1 tony/rok.

Chcemy w ten sposób zachęcić też inne samorządy oraz instytucje do wzmożonych działań na rzecz klimatu.

Patryk  Gabriel

Add Your Comment

    By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.