Kontakt


Kontakt do

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zapoznałam/Zapoznałem się z Polityką Prywatności serwisu patrykgabriel.pl, gdzie znajdują się informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych przez serwis patrykgabriel.pl - tj. zostałam/zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do m.in.: wglądu, zmiany, usunięcia, przeniesienia, sprostowania, uzupełnienia oraz ograniczenia przetwarzania danych, jak również o możliwości wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez serwis patrykgabriel.pl.

Polityka prywatności znajduje się na stronie Polityka prywatności